Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gitar Akorlarını Öğren [Resimli Anlatım]
#1
gitar akorları öğren
Gitar akorları resimli


cyedili.jpg
1,2,3,4 numaralı parmakları kullanıyoruz. 1.parmak birinci perde ikinci tel (do). 2.parmak ikinci perde dördüncü tel (mi). 3.parmak üçüncü perde beşinci tel (do). 4.parmak ise üçüncü perde üçüncü tele (la diyez) notasına basıyor

domajor.jpg
Do major akoru 1. sesi do olmak üzere do, mi, sol seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre (2 tam bir yarım , 3 tam 1 tarım) do, re, mi, fa, sol, la, si seslerinden do major gamı uluşur. Diyez ve bemol almaz. Tam seslerden uluşur. İlgili minörü laminör(Am) dür.

1. Parmak birinci perdedeki do natasına (si teline) 2.Parmak re telindeki mi notasında, 3. Parmak mi telinde solde, olacak şekilde tutulur.

dominor.jpg
Do minör akoru 3. perde üzerine bare basarak elde ediliyor. ( bare tekniği linkimizden tekniği öğrenebilirsiniz.Do , Sol , Re seslerinden oluşuyor

3. perdede 1. parmak tüm notalara basıyor. 2,3,ve 4. parmakların basılacağı yer şekilde görülüyor. Bu akorda dikkat etmemiz gereken , net ses elde etmek için birinci parmağı mümkün olduğunca gergin tutmamız gerektiği..

eyadili.jpg
1 ve 2 numaralı parmakları kullanıyoruz. 1. parmak birinci perde üçüncü tel (sol diyez). 2.parmak ise ikinci perde beşinci tele (si) notasına basıyor

famajor.jpg
Fa major akoru, 1.parmak birinci perdeye bare basar, 2.parmak 2.perdedeki la notasına, 3. parmak 3.perdedeki do notasına, 4. parmak 3. perdedeki fa notasına basar,

F majör La naturel alır.FA-LA-DO seslerinden oluşur

dyedili.jpg
1,2,3 numaralı parmakları kullanıyoruz. 1.parmak birinci perde ikinci tel (do). 2.parmak ikinci perde üçüncü tel ((la). 3.parmak ise ikinci perde birinci tele (fa diyez) notasına basıyor
Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!

Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının  Smile

Cevapla
#2
faminor.jpg
Fa minör akorunda 1. parmak 1.perdayi tamamen kapatır. 2.parmak boşta olup 3.parmak do notasına 4. parmak 3.teldeki fa notasına basar...

Boşta kalan 2.parmak 2.perdedeki la notasına basarsa fa minör akoru fa major olur. Fm La bemol alır.FA-LA BEMOL-DO

fyedili.jpg
1,2,ve 3 numaralı parmakları kullanıyoruz. 1.parmak birinci parmak tüm tellere (bare), 2.parmak ikinci perde üçüncü tele (la), 3.parmak ise üçüncü perde beşinci tele (do) notasına basıyor.

gyedili.jpg
1,2,ve 3 numaralı parmakları kullanıyoruz. 1.parmak birinci perde birinci tel(fa), 2.parmak ikinci perde beşinci tel(si), 3.parmak ise üçüncü perde altıncı tel (sol) notasına basıyor

laminor.jpg
La minör akoru, 1.parmak 1. perdede do notasında, 2. parmak 2. perdede mi notasında, 3. parmak 2. perdede la notasında olacak. Kalın mi , re ve ince mi teli boş çalınacak...

La minör akoru 1. sesi la olmak üzere la, mi, do, seslerinden oluşur. Minör gam formülüne göre ( 1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 2 tam) la si do re mi fa sol la sesleri la minör gamını oluşturur. Do majorün ilgili minörüdür. Diyez ve bemol almaz...

mimajor.jpg
Mimajor akorunu basarken, 1. parmak 1. perdede sol notasında, 2. parmak 2.perdede si notasında, 3. parmak 2. perdede mi notasına basacak. Kalın mi, si, ve ince mi telleri boş çalınacak

Mimajor akoru 1. sesi mi olmak üzere, mi, si, sol seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam bir yarım, 3 tam bir yarım ) mi fa si sol la si do re mi sesleri mi major gamını oluşturur. İlgili minörü do diyez minörüdür...

miminor.jpg
mi minör akorunda 1. ve 2. parmağın 2.perdede si ve mi notalarına basmasıyla oluşur

Bir diyaezli bir gamdır. sol major gamını hatırlayın. 6. tel kalım mi, 3. tel sol, 2. tel si, ve 1. tel ince mi boş çalınır...


ayedili.jpg
Bir ve üç numaralı parmakla bu akoru basıyoruz. Bir numaralı parmak ikinci perde dördüncü tele(mi), üçüncü parmak ise ikinci perde ikinci tele (Do diyez) notasına basıyor.
Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!

Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının  Smile

Cevapla
#3
remajor.jpg
Re major akoru 1. sesi si olmak üzere re, la, fa seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım ) re, mi,fa,sol,la, si,do,re, sesleri re major gamını oluşturur. 2 diyezli bir gamdır. İlgili minörü si(Bm) minördür

1. parmak ikinci perdede la, 2. parmak ikinci perdedefa diyez notasında, 3. parmak 3. perdede re notasına basacak, mi la re telleri boş çalınacak...

reminor.jpg
Re minör akoru 1. parmak nirinici perdede fa notasına 2. parmak ikinci perdede la notasına, 3. parmak üçüncü perdede re notasına basacak.Kalın mi, la ve re telleri boş çalınacak...

Re minör akoru 1. sesi re olmak üzere re la ve fa seslerinden oluşur. Minör gam formülüne göre (1 tam bir yarım, 2 tam bir yarım, 2 tam) re mi fa sol la, si bemol, do, re sesleri re minör gamını oluşturur. Fa majörün ilgili minörüdür. Bir bemollü bir gamdır...Si major akoru si re diyez ve fa diyez seslerinden oluşur. Beş diyezli bir gamdır. İlgili minörü sol diyez minörüdür..

1. parmak 2. perdedeki tüm notalara basar. 2,3,4 nolu parmaklar ise 4. perdede görüldüğü gibibasmasıyla akor oluşur... siminor.jpg
Si minör akoru 1. parmak 2.perdeyi tam olarak kapatacak, 2. parmak 3. perdede re notasına, 3.parmak 4. perdede fa diyez, 4. parmak ise yine 4. perdede si notasına basacak

NOT: Unutmayın, 1. parmağın la teli (5.tel) üzerinde bastığınotanın adını alır. Akoru birer perde kaydırdıkça la teli üzerindeki notanın adını almaya devam eder. Si minör , re minörün ilgili minörüdür. İki diyezli bir gamdır. si, do diyez, re, mi, fadiyez, sol, la, si gam sesleridi

siyedili.jpg
Bir üç ve dört numaralı parmakları kullanıyoruz. Birinci parmak bare basıyor (ikinci perde tüm teller). Üçüncü parmak dördüncü perde dördüncü tel (fa diyez), Dördüncü parmak ise dördüncü perde ikinci tel (re diyez) notasına basıyor

solmajor.jpg
Sol major akouru, 1.sesi sol olmak üzere sol, re, si seslerinden oluşur. Major gam formülüne göre ( 2 tam, 1 yarım, 3 tam 1 yarım) sol la si do re mi fadiyez sol, sesleri sol major gamını oluşturur. Bir diyezli bir gamdır. İlgili minörü mi minördür..

1.parmak 2.perdede si notasında, 2 parmak 3.perdede sol notasında 3. parmak 3. perdede imce mi telinin üzerinde sol notasında basacak. Re sol si telleri boş çalın

solminor.jpg
Şekilde görüldüğü gibi sol minör akoru iki perde yani iki sese kaymış halidir. 1.parmak 3.perdeyi tamamen kaplar. 2. parmak boştadır. 3. parmak re notasında, 4. parmak ise 5. perdede re notasına basar...

2. parmak 4. perdede si notasına basarsa akor sol major olur
Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!

Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının  Smile

Cevapla
#4
iyi paylasım
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi