Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fiziğin Alt Alanları
#1
[FONT=&quot]FİZİĞİN DOĞASI[/FONT]
[FONT=&quot]Tanım: [/FONT][FONT=&quot]Fizik, madde ve enerji arasında etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]FİZİĞİN ALT YAPILARI[/FONT]
[FONT=&quot]Mekanik: [/FONT][FONT=&quot]Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini ve nasıl etkileştiklerini inceler.[/FONT]
[FONT=&quot]Termodinamik:[/FONT][FONT=&quot] Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.[/FONT]
[FONT=&quot]Nükleer Fizik: [/FONT][FONT=&quot]Atom çekirdeğinin yapısını ve kararsız çekirdeklerin nasıl ışıma yaptıklarını inceler.[/FONT]
[FONT=&quot]Elektrik:[/FONT][FONT=&quot] Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektriksel alan ve elektriksel kuvveti inceler. [/FONT]
[FONT=&quot]Atom Fiziği:[/FONT][FONT=&quot] Atomların yapısını oluşturan unsurların birbirleriyle nasıl etkileştiğini inceler.[/FONT]
[FONT=&quot]Katı Hal Fiziği: [/FONT][FONT=&quot]Yoğun haldeki maddelerin, elektriksel, manyetik, optik ve esnedik özelliklerini inceler. [/FONT]
[FONT=&quot]Optik: [/FONT][FONT=&quot]Işıkla ilgili olayları ışığın saydam ortamdaki davranışlarını inceler.[/FONT]
[FONT=&quot]Manyetizma: [/FONT][FONT=&quot]Dünya’ nın manyetik alanını, manyetik maddelerden ve elektrik akımından oluşan manyetik alanı inceler.[/FONT]
[FONT=&quot]Tanım: [/FONT][FONT=&quot]Gözlem, bir olayla ilgili olarak duyu organları ya da araç gereçler kullanılarak yapılan incelemelerdir.[/FONT]
[FONT=&quot]Nitel Gözlem: [/FONT][FONT=&quot]Nitel gözlem, bir insanın beş duyusunu kullanarak yaptığı gözlem olarak tanımlanabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Nicel Gözlem: [/FONT][FONT=&quot]Nicel gözlem, bir insanın araç ve gereç kullanarak yaptığı gözlem olarak tanımlanabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]SORU:[/FONT][FONT=&quot] Bir kutunun kütlesi tartılırken 1 adet 200 g, 2 adet 20 g ve 1 adet 5 g kütle kullanılarak eşit kollu terazi dengeye geliyor. Buna göre kutunun kütlesi kaç kg= ?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1kg= 1000 g 1 kg 1000 g[/FONT]
[FONT=&quot]200+20+20+5= 245 x kg [/FONT][FONT=&quot]X[/FONT][FONT=&quot] 245 g [/FONT]
[FONT=&quot] x.1000/1000=1.245/1000=2,4,5/1000=0,245 kg[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]SORU: [/FONT][FONT=&quot]2,30 saat kaç dk =?[/FONT]
[FONT=&quot]1 saat = 60 dk[/FONT]
[FONT=&quot]60+60+30=150 dk[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]SORU: [/FONT][FONT=&quot]1. Elinde büyüteç inceleme yapan çocuk [/FONT]
[FONT=&quot] 2 . Gözleri kapalı elleri ile bir şeyler arayan çocuk[/FONT]
[FONT=&quot] 3. Meyve tartan manav[/FONT]
[FONT=&quot]Yukarıdakilerin hangileri gözlem yapılmaktadır?[/FONT]
[FONT=&quot]1-3[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ÖLÇME HATALARI[/FONT]
[FONT=&quot]1-) [/FONT][FONT=&quot]Ölçme yönteminden[/FONT]
[FONT=&quot]2-) [/FONT][FONT=&quot]Ölçüm yapan kişiden[/FONT]
[FONT=&quot]3-) [/FONT][FONT=&quot]Ölçme aletinde[/FONT]
[FONT=&quot]4-) [/FONT][FONT=&quot]Ortamdan[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]SORU:[/FONT][FONT=&quot] Ölçümlerde hata yapma olasılığını azaltmak için,[/FONT]
  • [FONT=&quot]Ölçümü birkaç kez tekrar etmek[/FONT]
  • [FONT=&quot]Hassaslığı bozulmamış uygun ölçü aleti kullanmak[/FONT]
  • [FONT=&quot]Ölçülecek nesneyi ve aleti iyi tanımak[/FONT]
[FONT=&quot]Verilenlerden hangileri yapılmalıdır?[/FONT]
[FONT=&quot]1-2-3[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ÖRNEK: [/FONT][FONT=&quot]Termometreyle yapılan bir ölçümdeki hata;[/FONT]
[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]Ölçme şartları[/FONT]
[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]Ölçümü yapan kişi[/FONT]
[FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]Ölçüm aracı ile [/FONT]
[FONT=&quot]Verilenlerden hangilerinden kaynaklanmış olabilir?[/FONT]
[FONT=&quot]2-3[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Hipotez:[/FONT][FONT=&quot] Hipotez, bilimsel bir problemin verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur.[/FONT]
[FONT=&quot]BİLİMSEL YÖNTEM[/FONT]
[FONT=&quot]1.) [/FONT][FONT=&quot]Olaylarla ilgili gözlem yapma[/FONT]
[FONT=&quot]2.) [/FONT][FONT=&quot]Sorular oluşturma aynı konuda önceden yapılan çalışmaları inceleme[/FONT]
[FONT=&quot]3.) [/FONT][FONT=&quot]Hipotez kurma [/FONT]
[FONT=&quot]4.) [/FONT][FONT=&quot]Hipotezlerin test etmek için bir takım deneyler tasarlama[/FONT]
[FONT=&quot]5.) [/FONT][FONT=&quot]Kontrollü deneyler[/FONT]
[FONT=&quot]6.) [/FONT][FONT=&quot]Deney sonuçlarının tekrarlanabilirliğini kontrol etme verileri analiz etme ve önceden yapılan tahminlerle karşılaştırma[/FONT]
[FONT=&quot]7.) [/FONT][FONT=&quot]Verilerden sonuç çıkarma[/FONT]
[FONT=&quot]8.) [/FONT][FONT=&quot]Sonuçların hipotezleri ne ölçüde desteklediğine ve sonuçların literatürdeki bilgilerle ne ölçüde tutarlı olduğuna karar verme[/FONT]
[FONT=&quot]* [/FONT][FONT=&quot]Hipotez doğrulanırsa gerçek haline gelir. Buna yasa denir. Hipotez kısman doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse teori haline gelir.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ÖRNEK: [/FONT][FONT=&quot]Bilimsel bir bilgiyi diğer bilgi türlerinden farklı kılan;[/FONT]
[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]Verilere dayanması[/FONT]
[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]Gözlem ve deneylerle desteklenmesi[/FONT]
[FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]Somut delilin olması[/FONT]
[FONT=&quot]Verilerin hangileridir?[/FONT]
[FONT=&quot]1-2-3[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ÖRNEK: [/FONT][FONT=&quot]Bilimsel çalışmalardan bilim insanının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?[/FONT]
[FONT=&quot]A.)Teoriler geliştirmek[/FONT]
[FONT=&quot]B.)Yeni gerçekleri tahmin etmek[/FONT]
[FONT=&quot]C.)Hipotez kurmak[/FONT]
[FONT=&quot]D.)Problemi belirmek[/FONT]
[FONT=&quot]E.)Nitel gözlemler yapmak[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ÖRNEK:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]Sıcaklık birimi Kelvin’dir.[/FONT]
[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]Günlük hayatta sıcaklık birimi C° ’dir.[/FONT]
[FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]Sıcaklık karalometreyle ölçülür.[/FONT]
[FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]Havanın, insan vücudunun ve doğadaki maddelerinin sıcaklığı ölçülebilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?[/FONT]
[FONT=&quot]1-2-4[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ÖRNEK: [/FONT][FONT=&quot]Hipotez ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir?[/FONT]
[FONT=&quot]A.)Yeni tahminlerle desteklenen gerçeklere açık olmalıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]B.)Kontrollü deney yapmaya gerek bırakılmalıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]C.)Açıklamaya ve doğrulamaya uygun olmalıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]D.)Tüm verileri kapsamalıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]E.)Problem için geçici çözüm yoludur.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Cevapla
#2
ya kardeş ben bunu çıkarmak istyom ama yapmadım bi türlü yardım lütfen
Cevapla
#3
ErotikEşşek Nickli Kullanıcıdan Alıntı:ya kardeş ben bunu çıkarmak istyom ama yapmadım bi türlü yardım lütfen
konunun üstündeki seçenekleri tıklayıp yazdırılabilir şeklini gösteri tıkla sonra da Ctrl + P tuşlarına bas sonra yazdırabilirsin
Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!

Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının  Smile

Cevapla
#4
güzel bir bilgi paylasımı olmus eline saglık
Özel Ders Hocasý | Özel Eðitim

"lütfen internet sitesi reklamý yapmayalým =)"
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları tolunay 1 3,893 03-23-2010, Saat: 21:25
Son Yorum: By.Kutlu

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi