Merhaba , bu ilk ziyaretinizse? Kayıt olmak için tıklayın.
Üye paneli
Kullanıcı Adı

Şifreniz
Kimya - 9.Sınıf Örnek Test Soruları ve Cevapları

Kimya kategorisinde açılmış olan Kimya - 9.Sınıf Örnek Test Soruları ve Cevapları konusu , S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor. Maxicep.com - 9.Sınıf Kimya Soruları... Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır? A) Homojenlik B) Öz kütle C) ... 1. #5
  By.Kutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Çevrim Dışı Patron
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  8.106
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Kimya - 9.Sınıf Örnek Test Soruları ve Cevapları


  S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor.
  Maxicep.com - 9.Sınıf Kimya Soruları... Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?
  A) Homojenlik B) Öz kütle
  C) Kaynama noktası D) Buhar basıncı
  E) Öz ısı
  ****************************** ********************
  S.2. Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;
  I. Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.
  II. Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması
  III. Homojen yapılı olması
  gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  ****************************** ********************
  S.3. Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?
  A) Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması
  B) Asetonun buharlaşması
  C) CO2 gazının suda çözünmesi
  D) Kuru buzun süblimleşmesi
  E) Buzun erimesi
  ****************************** ********************
  S.4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir?
  A) Buzun erimesi
  B) Ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması
  C) Kışın camların buğulanması
  D) Sıcak havada kokuların çabuk yayılması
  E) Islanan kişinin üşümesi
  ****************************** ********************
  S.5. KCl tuzu suda çözünüyor. Oluşan çözelti için;
  I. Homojendir.
  II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı saf sudan daha
  yüksektir.
  III. Doymamış çözeltisinin kaynama sırasında
  sıcaklığı artar.
  ****************************** ********************
  Yargılarından hangisi/hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  S.6. Madde Donma Nokt.(oC) Kaynama Nokt.(oC)
  X -25 30
  Y -5 78
  Z 10 120
  ****************************** ********************
  X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası
  yukarıda verilmiştir.
  Buna göre;
  I. 25oC de üçü de sıvıdır.
  II. Sıvı fazda en uçucu X dir.
  III. -5oC de X ve Y katı fazdadır.
  Yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III
  ****************************** ********************
  S.7. Maddeye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddenin en düzensiz hali gazdır.
  B) Katı haldeki maddelerde tanecikler yalnız titreşim
  hareketi yapar.
  C) Genellikle katı hal, maddenin öz kütlesinin en büyük
  olduğu haldir
  D) Hacim, maddeler için ayırt edici özellik değildir.
  E) Bütün maddelerin sahip oldukları potansiyel enerjileri
  Aynıdır.
  ****************************** ********************
  S.8 Doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili;
  I. Aynı sıcaklıkta su ilavesi ile buhar basıncı artar.
  II. Ağzı açık kapta kaynarken sıvını buhar basıncı
  o ortamın açık hava basıncından büyüktür.
  III. Tuz ilave edilirse kaynama sıcaklığı artar.
  Yargılarından hangisi/hangileri doğru değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I ve III
  ****************************** ********************
  S.9 I. Saf değildirler.
  II. Homojendirler.
  III. Hacmi, çözücü ve çözünen hacimlerinin
  topl***** eşittir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri bütün çözeltiler için her
  zaman doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  ****************************** ********************
  S.10 I. Çözünen maddeyi toz haline getirmek.
  II. Çözücü miktarını artırmak.
  III. Karıştırarak çözmek.
  IV. Sıcaklığı artırmak.
  İşlemlerinden hangisi/hangileri bir katının sıvıdaki
  çözünürlüğünü ve çözünme hızını değiştirir?
  A) Yalnız I B) Yalnız IV
  C) I, III ve IV D) I, II, III, ve IV
  E) II, III ve IV
  ****************************** ********************
  S.11. X: Basınç artışı ile çözünürlüğü artan bir madde
  Y: Çözünmesi endotermik olan bir madde
  Z: Basınçla çözünürlüğü değişmeyen akışkan bir madde
  X, Y ve Z maddeleri, maddenin üç farklı fazını temsil
  ettiğine göre X, Y ve Z’nin fazları aşağıdaki hangi
  seçenekte doğru verilmiştir?
  X Y Z
  A) Sıvı Gaz Katı
  B) Katı Gaz Sıvı
  C) Gaz Katı Sıvı
  D) Katı Sıvı Gaz
  E) Gaz Sıvı Katı
  ****************************** ********************
  S.12 I. Sıvının yüzey büklüğü
  II. Ortam sıcaklığı
  III. Tanecikler arası çekim kuvveti
  IV. Isıtıcı kaynağının şiddeti
  Oda şartlarında bir sıvının buharlaşma hızı yukarıda–
  kilerden hangisi/hangilerine bağlıdır?
  A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III
  D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
  ****************************** ********************
  S.13 I. Sıcaklık
  II. Basınç
  III. Temas yüzey hacmi
  Yukarıdaki niceliklerden hangileri saf haldeki katı bir
  maddenin sudaki çözünürlüğünü etkilemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III
  ****************************** ********************
  S.14 I. Öz kütle
  II. İçerdiği ısı miktarı
  III. Esneklik katsayısı
  IV. Hacim
  Yukarıdakilerden hangileri madde miktarına bağlı
  değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
  D) I ve IV E) II,III ve IV
  ****************************** ********************
  S.15 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?
  A) Fotosentez
  B) Kömürün yanması
  C) Mumun erimesi
  D) Yoğurdun ekşimesi
  E) Asit çözeltisinin iletkenliği
  ****************************** ********************
  S.16 I. Saf suyun elektrolizi
  II. Bakır telin elektrik akımını iletmesi
  III. Besinlerin sindirilmesi
  Yukarıdaki olaylardan hangisi/hangileri kimyasaldır?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) I, II ve III
  ****************************** ********************
  S.17 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece katılar ve
  sıvılar için ayırt edici bir özelliktir?

  A) Süblimleşme B) Esneklik
  C) Donma noktası D) Genleşme
  E) Öz ısı

  Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!
  Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının

 2. #6
  By.Kutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Çevrim Dışı Patron
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  8.106
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Kimya - 9.Sınıf Örnek Test Soruları ve Cevapları

  Cevaplar:1-a,
  2-c,
  3-c,
  4-b,
  5-a,
  6-b,
  7-e,
  8-e,
  9-c,
  10-d,
  11-c,
  12-c,
  13-b,
  14-c,
  15-c,
  16-e,
  17-d

  Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!
  Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının

 3. #7
  By.Kutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Çevrim Dışı Patron
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  8.106
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Kimya - 9.Sınıf Örnek Test Soruları ve Cevapları

  1---- Metil alkol+su ve tuz +su karışımlarının bileşenlerine saf olarak ayrılması için hangi yöntemler kullanılır?
  A)Kaynatma -süzme B)Buharlaştırma ? ayırma hunisi C)Eleme- süzme D)Ayrımsal damıtma ?buharlaştırma
  E)Ayrımsal damıtma ? kristallendirme
  2---- X-3 ve Y+2 iyonları izoelektroniktir. X elementi 2. periyot 5A grubunda olduğuna göre Y elementinin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2.periyot 6A grubu B) 3.periyot 2A grubu C) 3.periyot 5A grubu D) 2.periyot 4Agrubu E) 3.periyot 6A grubu
  3---3,01.1022 tane Na atomu kaç moldür?
  A)0.1 B)0,5 C)0,05 D)0.15 E)0.2
  4---- 3 mol CO2 bileşiği kaç gr dır? ( C:12 O:16 )
  A) 44 B) 88 C) 132 D) 84 E) 96
  5--- 13X+3 iyonunun elektron dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1 s 2 2s2 2 p6 3s23p1 B)1s 22s2 2p6 3s2 C) 1s2 2s2 2p6 D)1s2 2s2 2p6 3s 23p3 E) 1s22s22p6 3s23p4
  6---
  mx my
  1.Bileşik 8 g 1 g
  2.Bileşik 4 g 1 g
  Yandaki tabloda X ve Y elementlerinden oluşan farklı iki bileşik için elementlerin kütlece birleşme miktarları verilmiştir. II.Bileşiğin formülü
  XY olduğuna göre I. Bileşiğin formülü nedir?

  A)X2Y3 B) X2Y C) XY2 D) X3Y2 E) XY3
  7--- 6,02.1022 tane SO3 molekülü 8 gr ise SO3 ün mol kütlesi nedir?
  A) 82 B) 80 C) 60 D) 90 E) 180
  8---Bir tencerede kaynamakta olan suya bir miktar tuz atıldığı zaman kaynama geçici olarak durmaktadır.Bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
  A)Kristallenmenin olması B)Basınç azalması C) Kaynama noktası yükselmesi D)Tuz atılınca suyun soğuması E)Donma noktası alçalması
  9-Kurşun II Oksit ve Diazot monoksit bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Pb2O NO2 B)PbO2 : N2O C) PbO ;N2O D)PbO ; N2O3 E)PbO; NO2
  10---- 0,5 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde kaç mol oksijen atomu vardır?
  A) 2 B) 12 C) 4 D) 6 E) 8,5
  11---Kütlece %20 lik 400 gr X tuzu çözeltisini 25oC?ta doygun hale getirmek için 40 gr daha tuz ekleniyor.Buna göre bu sıcaklıktaki X tuzunun çözünürlüğü kaç gr/100 gr sudur?
  A) 80 B) 60 C) 27,5 D)30,75 E)37,5
  12--- 36X-1 iyonunun nötron sayısı proton sayısından 2 fazla ve Y+3 iyonunun elektron sayısına eşittir.Y+3 iyonunun atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 15 B) 17 C) 18 D) 21 E) 34
  13---(HXO3)-1 iyonunda 32 elektron olduğuna göre X in periyodu ve grubu hangi şıkta doğru verilmiştir?(8O; 1H)
  A) 2.periyot 4A B)3. periyot 5A C) 2.periyot 6A D) 2.periyot 2A E) 3.periyot 4A
  14? 4.periyot 3B grubu elementinin atom numarası aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)17 B) 18 C) 19 D) 21 E) 31
  15-ZnSO4 ve CCl4 bileşiklerinin adları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? A)Çinko sülfür;Kalsiyum klörür B)Çinkotetrasülfür;Karbon klörür C)Çinko sülfat;Karbon tetra klörür D)Çinko kükürtoksit;Karbontetra klörür E)Gümüş sülfat :Karbon karbon iyodür
  16----35oC ta X tuzunun çözünürlüğü 80 gr/100 gr sudur. 90oC ta kütlece %60 lık 600 gr doymuş çözelti 35oC a kadar soğutulduğunda kaç gr çöker?
  A)160 B)150 C)140 D)70 E)16
  17--- 13 Al elementi ile 16S elementinin yapacağı bileşiğin formülü aşağıdaki şeçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) AlS B) Al2S C) Al2S3 D) Al3S2 E) Al3S
  18---- X-3 , Y-2 , ve Z+2 iyonları 18 elektron içermektedir.Buna göre X,Y,Z atomlarının iyon çaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) Z > X> Y B) X > Y > Z C) Y> Z > X D)Z> Y > X E) X > Z> Y
  19-- XY4 bileşiğinde kütlece %25 Y vardır. X2Y6 bileşiğinde Y?nin kütlece yüzdesi nedir?
  A) 80 B) 75 C) 60 D) 27 E)20
  20--- 4 gr NaOH bileşiği kaç mol dür? (Na:23 O:16 H:1)
  A)1 B)10 C)0,1 D)0,2 E) 0,5

  Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!
  Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının

 4. #8
  By.Kutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Çevrim Dışı Patron
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  8.106
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Kimya - 9.Sınıf Örnek Test Soruları ve Cevapları

  Soru:1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz?

  I. Kütle numaraları aynı olan atomlara .........................denir .

  II. İzotop atomların ..................... birbirine eşittir.

  III. Atomun çekirdeğinde ............... ve ............... bulunur.

  IV. Elmas ile kömür birbirinin ...........................

  V. Aynı cins atomdan meydana gelen saf maddelere .........................denir .


  Soru.2. 21Xn ile 15Y-3 iyonlarının elektron ve nötron sayıları eşit olduğuna göre
  I. n değeri
  II. Y’ nin kütle numarası sırasıyla nedir?
  Soru:3. X+1 ve Y-n iyonları izoelektronik olup aynı soygaz elektron düzenindedirler.
  Buna göre;
  I. X alkali metal ise Y hallojendir.
  II. Y’nin atom numarası 9 ise X’in atom numarası 11’dir.
  III. X ile Y , X nY türünde bileşik oluşturur.
  Hangileri kesinlikle doğrudur. Açıklayınız?

  Soru:4. Aşağıdaki özellikleri metal ve ametal için karşılaştırınız?
  Metal Ametal
  a)Periyodik tablodaki
  grupları :

  b)Elektrik iletkenliği :

  c)Bileşikte aldığı
  değerliği :

  d)İşlenebilirliği :

  e)Tabiattaki fiziksel
  halleri:

  Soru:5.
  Periyodik tablonun özeliklerini yazınız?
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.
  Soru :6.Periyodik tabloda bir peryot boyunca aşağıdaki özelliklerin nasıl değiştiğini yazınız?( Artar veya Azalır)

  a) Metalik özellik....................
  b) Atom çapı ....................
  c) İyonlaşma enerjisi .....................
  d) Elektron ilgisi .....................
  e) Ametalik aktiflik ....................
  Soru:7. Atom numarası 37olan X atomu için;
  I. 5. periyot, 1A grubunda yer alır.
  II. Oksidi bazik özellik gösterir.
  III.Periyodik cetvelde s bloğunda yer alır.
  yargılarından hangileri doğrudur.Açıklayınız?

  Soru:8.

  X
  Y

  Z


  Periyodik tablodaki yerleri belirtilen X, Y, Z elementleri için;
  I. Atom numaraları (A) ilişkisi:
  AZ > AY > AX tir.
  II. İyonlaşma enerjileri(E) ilişkisi:
  EY > EZ > EX tir.
  III. Atom çapları (?) ilişkisi:
  ?X > ?Z > ?Y dir.
  yargılarından hangileri doğrudur.Açıklayınız?

  Bir ülkenin geleceği mühendislerinin becerisi ile sınırlıdır..!
  Taklitlerimden ve WebKutlu.Com taklitlerinden sakının

                 
   Benzer Konular
 1. Cevaplar: 1
 2. Cevaplar: 1
 3. Cevaplar: 0
 4. Cevaplar: 0
 5. Cevaplar: 0