Grip ve Soğuk Algınlığı»Analjezik, Antipiretik, Dekonjestan, Antitüssif
Formülü:
500 mg parasetamol, 30 mg psödoefedrin hidroklorür, 20 mg dekstrometorfan hidrobromür
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:

Ateş, ağrı ve öksürükle seyreden soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlar.
Kontrendikasyonları:
İleri derecede hiğpertansiyon, ağır koroner kalp rahatsızlığı, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki ağır bozukluklar, epilepsi ve ilacın aktif maddelerinden herhangi birine karşı alerjisi olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Klasik monoaminoksidaz inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler:
Kardiyovaskiler veya troit kaynaklı hastalığı olanlarda, diabet veya prostat hipertrofisi vakalarında dikkatle kullanılmalıdır. Bu durum yaşlı hastaklar için de geçerlidir. Karaciğer hastalığı, alkolizm ve epilepsi veya beyin hasarı bulunan hastalarda, önerilen pediatrik dozların aşılması halinda çocuklarda zararlı olabilir. Gebe kadınlar üzerinde yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Süt veren annlerde verilmesi sakıncalıdır.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Mide bulantısı, ağız kuruluğu, gastrointestinal yakınmalar, iştahsızlık, sinirlilik, deri döküntüsü ve yorgunluk gibi yan etkiler görülmüştür. Psödoefedrin, kalp atım hızında ve troit bezinin aktivitesinde hafif bir artışa yol açabilir.
İlaç etkileşimleri:
Psödeofedrinin hafif sempatomimetik özellikleri, diğer sempatomimetik ilaçların MSS uyarıcı etkisini arttırabilir. İlaç ile klasik monoaminosidaz inhibitörleri birlikte kullanılmamalıdır. Kodeinin aksine, dekstrometorfan narkotik etkisi bulunmayan bir öksürük gidericidir ve MSS üzerinde hiçbir uyarıcı etki oluşturmaz.
Kullanım şekli ve dozu:
Erişkinler ve ergenlik çağındakilerde : Günde 3 kez, 1 tablet tablet, 20 adet blisterde. Reçete ile satılır.