Nokta: Herhangi bir büyüklüğü olmayan yer belirten geometrik bir terimdir. Büyük harfle gösterilir.

Doğru: Düz ve uzunluğu sürekli iki yöne sınırsız uzatılan kalınlığı bulunmayan geometrik terimdir. Doğrular herhangi iki nokta ile veya seçtiğimiz herhangi küçük harfle gösterilir.

*Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrusal (doğrudaş) noktalar denir.

Işın: Bir doğrunun bir noktasından başlayıp düz olarak sürekli tek yöne uzatılan uzunluğu sınırsız, kalınlığı bulunmayan geometrik terime denir.
[AB
[BA olarak gösterilir.

Düzlem: Her yöne genişletilen düz yüzeydir. İki boyutludur. Fakat kalınlığı bulunmayan geometrik terime denir.

İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIK

Sayı doğrusu üzerinde farklı iki nokta A(x) ve B(y) olsun. Bu iki nokta arasındaki uzaklık d(A,B) olarak gösterilir. d(A,B) = ly-xl ile hesaplanır.


AÇI VE AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ: Başlangıç noktası ortak olan 2 ışının birleşmesine açı denir. Saat yönünün tersine pozitif yön (+), saat yönünde negatif yönlü (-) açılar denir.

Derece: 1 çember çevresini 360 eş parçaya böldüğümüzde bunlarından birini gören merkez açıya 1˚(derece) denir.

Radyan: 1 çemberde yarı çap uzunluğu kadar yayı gören merkez açıya 1 radyan denir.

D/360 = R/2π Tamamı 2π radyan
D/180 = R/π Tamamı 360 derece

ÇEMBER YAYIN UZUNLUĞU

Çevre= 2π.r