1)ŞAPKA KANUNU2)soyadı kanunu3)kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı4)kıyafet kanunu:


5)tekke ve zaviyelerin kapatılması:


saltanatın kaldırılması:


saltanatcumduriyetin ilanı:


harf devrimi


medreselerin kapatılması:

dil devrimi: